برنامه ریزی درسی
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

نقد و بررسي پايان نامه هاي دانشجوئي مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري ، سبب مي شود تا ما ديدي تحليلي به مسائل و فرايند تحقيق داشته باشيم و علاوه بر آن ماهيت دشواري هاي تحقيق و پژوهش بواسطة اين كار تا حد زيادي روشن شود. و در لابه لاي اين امر، دشواري هايي را كه طبيعتاً هر پژوهشگري در فرآيند تحقيق با  آن مواجه مي شود، روش مناسب تحليل داده ها و نتيجه گيري از آنها و سبك و سياق ارائه يك گزارش تحقيق، تا حد زيادي روشن مي شود. در واقع نقد و ارزشيابي معقول و منطقي از هر نوشته به ويژه از نوع تحقيقي آن بسيار ارزنده است زيرا، از اين وادي هم نويسنده و هم تهيه كنندة مطلب اصلي با برملاشدن نقاط ضعف و قوت كار و فعاليت شان، سود مي برند و تحليل گر از طريق پي بردن به ماهيت ريزه كاريهاي تحقيق و دشواري هاي آن و نيز روش هايي كه در تأمين اين ريزه كاري ها و يا مقابله با دشواري ها ضرورت دارد، بينش و آگاهي مي يابد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1393/09/03 ] [ 10:16 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
نامه یک سیاستمدار به آموزگار پسرش  

نامه آبراهام لینکن - رییس جمهور آمریکا - به معلم فرزندش  

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1393/08/19 ] [ 10:33 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

« خداوند از انسان چه می خواهد؟!...» 

کلیک کنید!


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1393/08/12 ] [ 10:55 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

در آغاز قرن بیستم استاد تعلیم و تربیت دانشگاه شیکاگو (بابیت ) علاقمند بود برنامه درسی متناسب با زمان را جایگزین برنامه موجود کند و روشهای جدید و نو را به کار گیرد او معتقد بود با استفاده از علم میتوان به مدلهایی که از طریق تجربه زندگی به دست نیامده نایل گشت . طبق نظر بابیت از هدفهای مبهم وخیلی سطح بالا مانند ساختن منش فرد ، فرهنگ وخودشناسی باید پرهیز شود زیرا تنها هدفهایی ویژه هستند که در تهیه برنامه درسی اصول تدریس و آگاه ساختن والدین و معلمان همانند راهنمایی روشن ادامه مسیر را میسر می سازد بابیت میگوید هدف ها باید واضح باشد در نوشتن هدفها باید از زبان روزمره استفاده شود به گونه ای که به آسانی قابل فهم باشد و از هدفهای کلی پرهیز شود مثلا در توانایی مراقبت از سلامت خود به قدری کلی است که قابل استفاده نیست این هدف باید به هدفهای ویژه تجزیه شود .مثال : توانایی برای مراقبت خود در مقابل جانوران کوچک میکروسکوپی.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید .


ادامه مطلب
[ یکشنبه 1393/08/04 ] [ 9:37 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
مهمترین عنصر کلیدی در فرایند تعلیم وتربیت: در شناخت ميزان و کيفيت فرهنگ و تمدن يک جامعه، پيش از هر چيز اين سؤال مطرح مي‌شود: معلمان آن جامعه چه کساني هستند؟
ادامه مطلب
[ جمعه 1393/03/23 ] [ 8:22 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

شیوه های نوین تدریس :

تقسیم بندی شیوه های تدریس

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1393/01/13 ] [ 9:12 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
 

وقتی یا "مقلب القولب "دلت را لرزاند

وقتی آوای خوش "یا مدبر الیل" را زمزمه کردی و یاد "یا محول الحول" دگرگونت کرد

برای ماهم بخواه ازآن بخشنده بی همتا"حول حالنا الی احسن الحال"

سال نو مبارک باد.

 

[ سه شنبه 1392/12/27 ] [ 10:40 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
 

ازنامه هاي مشكل گشا چنين پيداست كه مشكل عده اي از مردم اين است كه نمي دانند روابط خودرابامردم بر چه اساسي بنا نهند تابه محبوبيت وعزيزي برسند ............................................


ادامه مطلب
[ شنبه 1392/11/12 ] [ 10:36 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
«زبان» يكي از مهمترين اجزاي حيات زندگي، تفكرات و رفتارهاي ماست. هر يك از ما هر چقدر هم كه به زباني غير از زبان مادري خود مسلط باشيم، اما زبان مهم و حياتي براي بيان احساسات، همان زباني است كه براي نخستين بار به وسيله آن سخن گفته و ارتباط برقراركرده‌ايم و كمتر كسي هست كه بگويد در زندگي روزمره از صحبت كردن به زبان مادري لذت نمي‌برد، زباني كه با ضربان قلب مادر عجين است.
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1392/10/02 ] [ 10:1 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

مبانی جامعه شناختی سند ملی آموزش و پرورش

( چشم انداز بیست ساله 1384 - 1404 )

مطالعه کننده و تحلیلگر : دکتر عمر اوطمیشی ( پژوهشگر سند ملی و عضو کمیته مطالعات و نظری )

اسفندماه 1385


ادامه مطلب
[ جمعه 1392/06/01 ] [ 10:45 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
معيارها و اصول انتخاب محتوا از دیدگاه صاحبنظران علوم تربیتی:

 

برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1392/05/17 ] [ 12:24 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

چکیده

مطالعه حاضرتحت عنوان" تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق بشر" انجام پذیرفته است. روش این بررسی به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، تحلیل محتوای می باشد. جامعه هدف در این بررسی کلیه محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است، بر این اساس در این مطالعه، نمونه گیری نداریم که به حالت نمونه در دسترس(سرشماری) اطلاق می شود، چرا که تمام محتوای این کتب مورد تحلیل واقع گردیده است. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه ای است مشتمل بر مفاهیم نشانگر حقوق بشر که روایی آن به اسناد مبانی نظری، منشور حقوق بشر و دیدگاه اساتید مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاد از ضریب توافقی C (93/0 ) به دست آمده است. داده های گردآوری شده از سیاهه مذکور در راستای سوالات تحقیق با استفاده از فراوانی، درصد و جدول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج به دست آمده در قالب میزان توجه به مفاهیم حقوق بشر و به تفکیک گزاره های تحقیق به شرح زیر می باشد:

سوال اصلی : - از بین مفاهیم حقوق بشر در محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به تفکیک مولفه، بالاترین درصد(81/29) مربوط به حقوق مدنی – سیاسی، سپس مولفه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (86/22) و پایین ترین درصد(54/13) مربوط به مولفه حقوق جمعی و گروهی است.

سوال اول: الف-  مولفه های حقوق مدنی – سیاسی(06/4) درصد.(بیشترین توجه)

ب- مولفه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی(59/2) درصد.

ج-  مولفه های حقوق جمعی و گروهی(03/2) درصد.(کمترین توجه).

سوال دوم:

الف-  مولفه های حقوق مدنی – سیاسی(59/7) درصد. (بیشترین توجه)

ب- مولفه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی(58/4) درصد.

ج-  مولفه های حقوق جمعی و گروهی(24/4) درصد. (کمترین توجه).

سوال سوم:

الف-  مولفه های حقوق مدنی – سیاسی(93/9) درصد. (بیشترین توجه)

ب- مولفه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی(08/5) درصد.

ج-  مولفه های حقوق جمعی و گروهی(58/2) درصد. (کمترین توجه). 

سوال چهارم:

الف- مولفه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی(61/10) درصد. (بیشترین توجه)

ب-  مولفه های حقوق مدنی – سیاسی(23/8) درصد.

ج-  مولفه های حقوق جمعی و گروهی(69/4) درصد. (کمترین توجه).

کلید واژه : تحلیل محتوا، مفاهیم حقوق بشر،  مطالعات اجتماعی،دوره ابتدایی
[ یکشنبه 1392/04/09 ] [ 0:34 قبل از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
 

معلمان سفیران صداقت و پیامبران راستی اند.

سلام بر زبان هایی که صداقت می آموزند حنجره هایی که" ایمان " را فریاد می زنند و بر چشم هایی سلام که خانه ی" امیدند " و همسایه ی خورشید.

سلام به عزیزانی که دست بچه ها را در دست خدا می گذارند و سلام بر عزیزانی که خستگی به ملاقاتشان نمی آید. مربیان را قدر بشناسیم وارج بگذاریم که ارج گذاری به خوبان پاسداری از خوبی هاست.

ای معلم عزیز:

وصف تو چگونه میتوان گفت: تو بنده برگزیده خدایی.

روزت مبارک باد.

 

[ پنجشنبه 1392/02/12 ] [ 11:46 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
 

 پايان نامه ی کارشناسی ارشد

تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق بشر.

The Content Analysis of Social Studies Textbooks in Grade School in terms of the concept of human rights


ادامه مطلب
[ جمعه 1392/01/23 ] [ 11:38 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
تحلیلی کلی به تاریخ برنامه ریزی درسی و

 تفاوت آن با برنامه درسی

 

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ جمعه 1392/01/16 ] [ 9:18 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
نگاهی تحلیلی:

 به مقدمه -چکیده - موضوع - بیان مساله -ضرورت واهمیت مساله

برای دیدن ادامه مطلب  بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/11/05 ] [ 11:39 قبل از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

 مقدمه ای بر رفتار گرایی :

بنیان گذار رفتار گرایی ، جان بی. واتسون ( 1958 – 1878 ) است. 

 

 برای دیدن ادمه مطلب برروی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.   


ادامه مطلب
[ یکشنبه 1391/11/01 ] [ 9:18 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
نمونه فرم های پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(پروپوزال)

 

باراهنمایی و مشاوره  جناب آقای دکتر منصور حرفه دوست استاد تلاشگر.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/09/09 ] [ 9:37 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
موضوع پایان نامه

برای دیدن مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
[ شنبه 1391/08/20 ] [ 8:55 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

آسیب شناسی(امور سلبی در ایفای نقش تربیتی معلم در دوره ی ابتدایی):

 

پیام های کوتاه برای معلمان ارجمند در مورد نقش تربیتی آنان در مدرسه:

 

برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 1391/08/14 ] [ 11:58 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

 

نشریه علمی – پژوهشی ، انجمن مطالعات برنامه ی درسی ایران

موضوع مقاله :مقایسه ی کتاب های درسی علوم ابتدایی ایران از نظر میزان توجه به مهارت های گوناگون در فرایند پژوهش با آمریکا و انگلستان.

ارائه دهندگان مقا له : اعظم اسفیجانی – دکتر بی بی عشرت زمانی – دکتر حسنعلی بختیارنصر آبادی – تاریخ دریافت مقاله به انجمن : 1386/7/5 – تاریخ تصویب مقاله در انجمن 1387/3/20


ادامه مطلب
[ شنبه 1391/07/29 ] [ 11:25 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

به نام خدایی که هستی او، شناخت است.

 

برای دیدن ادامه ی مطلب بر روی لینک ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1391/07/10 ] [ 9:23 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

   به نام خدایی که صاحب ذکاوت ، رحمت و حکمت است

 

موضوع :هوش های چندگانه گاردنر

 

برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1391/07/10 ] [ 9:4 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

اهداف كلي،اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه ششم ابتدايي


ادامه مطلب
[ جمعه 1391/04/30 ] [ 5:6 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

اگر شما در طراحی برنامه درسی مبنای روانشناختی برنامه خود را آزوبل انتخاب کنید در این صورت هر یک از عناصر برنامه درسی شما چه ویژگی هایی خواهند داشت؟


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1391/03/31 ] [ 11:52 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

اگربرای یک سال نقشه می کشید

به کشت گندم بپردازید.

اگر برای یک دهه برنامه می ریزید

به دنبال کشت درخت باشید.

اگر برای یک عمر می اندیشید

در پی تعلیم وتربیت مردمان برآیید.

کوان تسو-فیلسوف چینی

[ چهارشنبه 1391/03/24 ] [ 11:32 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

دیوید آزوبل -نظریه یادگیری معنی دار کلامی

 

قابل توجه همکلاسی های عزیزم:دراسرع وقت عناصر برنامه درسی به ویژه اهداف مستند سازی واستنباط ها نوشته خواهد شد.

 

برای دیدن ادامه ی مطلب بر روی لینک ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1391/03/24 ] [ 10:48 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ای از فصل سطوح برنامه ریزی آموزشی

تاریخ ارائه : 24 / 1 / 1391 –  روز پنجشنبه ساعت 8 الی 10 صبح

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

مخاطبان : دانشجویان محترم رشته ی برنامه ریزی درسی

برای دیدن ادامه ی مطلب بر روی لینک ادامه ی مطلب کلیک کنید

  


ادامه مطلب
[ جمعه 1391/01/18 ] [ 10:35 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

جدول زمان بندی برنامه آموزشی

 

درس دین و زندگی (1) سال اول متوسطه

الگوی طرح ترمی – نوبت اول سالتحصیلی 1391 – 1390

 

برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1390/09/29 ] [ 9:50 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]

طرح درس روزانه ( کتاب درسی دین و زندگی 1 سال اول دبیرستان )

جدول تنظیم طرح درس روزانه برای یک جلسه 

 

برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1390/09/29 ] [ 9:49 بعد از ظهر ] [ رحیم ابراهیمی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

رحیم ابراهیمی - فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مهاباد.
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی .
استفاده از مطالب وبلاگ باذکر منبع و رفرنس دهی بلامانع است.
امکانات وبدر اين وب
در كل اينترنت


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب


  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ